Chụp ảnh

Chụp ảnh là một đam mê vì mình thấy rằng thời gian cứ trôi đi và sự vật thì biến đổi liên tục, chỉ có những hình ảnh mới ghi lại được những khoảnh khắc của cuộc sống. Với mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đó mà mình đã cảm nhận được nên mình sẽ đăng tất cả hình ảnh lên chuyên mục này.

Bài viết mới